YT1SVV

Call:
Name:
SLOBODAN VASIĆ
YT1SVV
Type:
operator
Class:
2
Country:
Serbia
QTH:
VALJEVO
ITU zone:
28
CQ zone:
15
Club:
Ring Tone:
download
More info:
YT1SVV @ YU1SRS FORUM
YT1SVV @ QRZ.COM
YT1SVV @ ClubLog
YT1SVV @ APRS.FI
YT1SVV @ HAMQTH.COM
YT1SVV @ QRZCQ.COM
YT1SVV @ HAMCALL.NET
YT1SVV @ SOCIALHAMS.NET
YT1SVV @ DXHEAT.COM
[19]