YT8BFG

Call:
Name:
BRANISLAV GLIGORIJEVIĆ
YT8BFG
Type:
operator
Class:
2
Country:
Serbia
QTH:
NOVAKE -PRIZREN
ITU zone:
28
CQ zone:
15
Club:
Ring Tone:
download
More info:
YT8BFG @ YU1SRS FORUM
YT8BFG @ QRZ.COM
YT8BFG @ ClubLog
YT8BFG @ APRS.FI
YT8BFG @ HAMQTH.COM
YT8BFG @ QRZCQ.COM
YT8BFG @ HAMCALL.NET
YT8BFG @ SOCIALHAMS.NET
YT8BFG @ DXHEAT.COM
[0]