YU1EUSK

Call:
Name:
ALEKSA EKMEDŽIĆ
YU1EU
Type:
operator
Class:
1
Country:
Serbia
QTH:
BEOGRAD
ITU zone:
28
CQ zone:
15
Club:
Ring Tone:
download
 
SILENT KEY
More info:
YU1EU @ YU1SRS FORUM
YU1EU @ QRZ.COM
YU1EU @ ClubLog
YU1EU @ APRS.FI
YU1EU @ HAMQTH.COM
YU1EU @ QRZCQ.COM
YU1EU @ HAMCALL.NET
YU1EU @ SOCIALHAMS.NET
YU1EU @ DXHEAT.COM
[18]