YU1EXY/YT0A

More info:
YU1EXY @ YU1SRS FORUM
YU1EXY @ QRZ.COM
YU1EXY @ APRS.FI
YU1EXY @ HAMQTH.COM
YU1EXY @ QRZCQ.COM
YU1EXY @ HAMCALL.NET
YU1EXY @ SOCIALHAMS.NET
YU1EXY @ DXHEAT.COM
[6]