YU1HU

Call:
Name:
MIROSLAV MARINKOVIĆ
YU1HU
Type:
operator
Class:
1
Country:
Serbia
QTH:
BEOGRAD
ITU zone:
28
CQ zone:
15
Club:
Ring Tone:
download
More info:
YU1HU @ YU1SRS FORUM
YU1HU @ QRZ.COM
YU1HU @ ClubLog
YU1HU @ APRS.FI
YU1HU @ HAMQTH.COM
YU1HU @ QRZCQ.COM
YU1HU @ HAMCALL.NET
YU1HU @ SOCIALHAMS.NET
YU1HU @ DXHEAT.COM
[1]