YU1INO

Call:
Name:
RK PIROT PIROT
YU1INO
Type:
club
Class:
club
Country:
Serbia
QTH:
PIROT
ITU zone:
28
CQ zone:
15
Ring Tone:
download
Members:
Operators, class 3
YU4IDB YU4KIM YU4MAP YU4TVK YU4ZRK
Repeaters, digital
YU0XPI
Repeaters, uhf
YU0UPI
Repeaters, vhf
YU0VPI
More info:
YU1INO @ YU1SRS FORUM
YU1INO @ QRZ.COM
YU1INO @ ClubLog
YU1INO @ APRS.FI
YU1INO @ HAMQTH.COM
YU1INO @ QRZCQ.COM
YU1INO @ HAMCALL.NET
YU1INO @ SOCIALHAMS.NET
YU1INO @ DXHEAT.COM
[90]