YU1OF

Call:
Name:
SLAVKO MARTINEK
YU1OF
Type:
operator
Class:
1
Country:
Serbia
QTH:
BEOGRAD
ITU zone:
28
CQ zone:
15
Club:
Ring Tone:
download
More info:
YU1OF @ YU1SRS FORUM
YU1OF @ QRZ.COM
YU1OF @ ClubLog
YU1OF @ APRS.FI
YU1OF @ HAMQTH.COM
YU1OF @ QRZCQ.COM
YU1OF @ HAMCALL.NET
YU1OF @ SOCIALHAMS.NET
YU1OF @ DXHEAT.COM
[16]