YU1PWO

Call:
Name:
MILAN ZORIĆ
YU1PWO
Type:
operator
Class:
1
Country:
Serbia
QTH:
KRAGUJEVAC
ITU zone:
28
CQ zone:
15
Club:
Ring Tone:
download
Old call:
YZ1PWO (inactive)
More info:
YU1PWO @ YU1SRS FORUM
YU1PWO @ QRZ.COM
YU1PWO @ ClubLog
YU1PWO @ APRS.FI
YU1PWO @ HAMQTH.COM
YU1PWO @ QRZCQ.COM
YU1PWO @ HAMCALL.NET
YU1PWO @ SOCIALHAMS.NET
YU1PWO @ DXHEAT.COM
[0]