YU1VU

Call:
Name:
IGOR VERGOVIĆ
YU1VU
Type:
operator
Class:
1
Country:
Serbia
QTH:
BEOGRAD
ITU zone:
28
CQ zone:
15
Club:
Ring Tone:
download
Old call:
YU1YE (inactive)
More info:
YU1VU @ YU1SRS FORUM
YU1VU @ QRZ.COM
YU1VU @ ClubLog
YU1VU @ APRS.FI
YU1VU @ HAMQTH.COM
YU1VU @ QRZCQ.COM
YU1VU @ HAMCALL.NET
YU1VU @ SOCIALHAMS.NET
YU1VU @ DXHEAT.COM
[8]