YU4ETE

Call:
Name:
LUKA RUBINJONI
YU4ETE
Type:
operator
Class:
3
Country:
Serbia
QTH:
BEOGRAD
ITU zone:
28
CQ zone:
15
Club:
Ring Tone:
download
More info:
YU4ETE @ YU1SRS FORUM
YU4ETE @ QRZ.COM
YU4ETE @ ClubLog
YU4ETE @ APRS.FI
YU4ETE @ HAMQTH.COM
YU4ETE @ QRZCQ.COM
YU4ETE @ HAMCALL.NET
YU4ETE @ SOCIALHAMS.NET
YU4ETE @ DXHEAT.COM
[32]