YU5LGO

Call:
Name:
GORAN LUNGUL
YU5LGO
Type:
operator
Class:
1
Country:
Serbia
QTH:
ZRENJANIN
ITU zone:
28
CQ zone:
15
Club:
Ring Tone:
download
More info:
YU5LGO @ YU1SRS FORUM
YU5LGO @ QRZ.COM
YU5LGO @ ClubLog
YU5LGO @ APRS.FI
YU5LGO @ HAMQTH.COM
YU5LGO @ QRZCQ.COM
YU5LGO @ HAMCALL.NET
YU5LGO @ SOCIALHAMS.NET
YU5LGO @ DXHEAT.COM
[20]