YU7AA

Call:
Name:
JOZSEF FICZA
YU7AA
Type:
operator
Class:
1
Country:
Serbia
QTH:
SOMBOR
ITU zone:
28
CQ zone:
15
Club:
Ring Tone:
download
More info:
YU7AA @ YU1SRS FORUM
YU7AA @ QRZ.COM
YU7AA @ ClubLog
YU7AA @ APRS.FI
YU7AA @ HAMQTH.COM
YU7AA @ QRZCQ.COM
YU7AA @ HAMCALL.NET
YU7AA @ SOCIALHAMS.NET
YU7AA @ DXHEAT.COM
[35]