YU7AAA/YT7C

Call:
Special call:
Name:
RK MIHAJLO PUPIN ZRENJANIN
YU7AAA YT7C
Type:
club
Class:
club
Country:
Serbia
QTH:
ZRENJANIN
ITU zone:
28
CQ zone:
15
Ring Tone:
download
Members:
Operators, class 2
YT7MMX
More info:
YU7AAA @ YU1SRS FORUM
YU7AAA @ QRZ.COM
YU7AAA @ ClubLog
YU7AAA @ APRS.FI
YU7AAA @ HAMQTH.COM
YU7AAA @ QRZCQ.COM
YU7AAA @ HAMCALL.NET
YU7AAA @ SOCIALHAMS.NET
YU7AAA @ DXHEAT.COM
[157]