YU7AS

Call:
Name:
ADAM SVETLIK
YU7AS
Type:
operator
Class:
1
Country:
Serbia
QTH:
ARADAC - ZRENJANIN
ITU zone:
28
CQ zone:
15
Club:
Ring Tone:
download
More info:
YU7AS @ YU1SRS FORUM
YU7AS @ QRZ.COM
YU7AS @ ClubLog
YU7AS @ APRS.FI
YU7AS @ HAMQTH.COM
YU7AS @ QRZCQ.COM
YU7AS @ HAMCALL.NET
YU7AS @ SOCIALHAMS.NET
YU7AS @ DXHEAT.COM
[16]