YU7GM

Call:
Name:
IVANKO MANDIĆ
YU7GM
Type:
operator
Class:
1
Country:
Serbia
QTH:
ZRENJANIN
ITU zone:
28
CQ zone:
15
Club:
Ring Tone:
download
Old call:
YZ7UN (inactive)
More info:
YU7GM @ YU1SRS FORUM
YU7GM @ QRZ.COM
YU7GM @ ClubLog
YU7GM @ APRS.FI
YU7GM @ HAMQTH.COM
YU7GM @ QRZCQ.COM
YU7GM @ HAMCALL.NET
YU7GM @ SOCIALHAMS.NET
YU7GM @ DXHEAT.COM
[22]