YU7OHOSK

Call:
Name:
DRAGAN RELIĆ
YU7OHO
Type:
operator
Class:
1
Country:
Serbia
QTH:
SOMBOR
ITU zone:
28
CQ zone:
15
Club:
Ring Tone:
download
Old call:
YZ7SGX (inactive)
 
SILENT KEY
More info:
YU7OHO @ YU1SRS FORUM
YU7OHO @ QRZ.COM
YU7OHO @ ClubLog
YU7OHO @ APRS.FI
YU7OHO @ HAMQTH.COM
YU7OHO @ QRZCQ.COM
YU7OHO @ HAMCALL.NET
YU7OHO @ SOCIALHAMS.NET
YU7OHO @ DXHEAT.COM
[15]