YU7PWP

Call:
Name:
OLGICA NIKOLIN
YU7PWP
Type:
operator
Class:
1
Country:
Serbia
QTH:
ZRENJANIN
ITU zone:
28
CQ zone:
15
Club:
Ring Tone:
download
More info:
YU7PWP @ YU1SRS FORUM
YU7PWP @ QRZ.COM
YU7PWP @ ClubLog
YU7PWP @ APRS.FI
YU7PWP @ HAMQTH.COM
YU7PWP @ QRZCQ.COM
YU7PWP @ HAMCALL.NET
YU7PWP @ SOCIALHAMS.NET
YU7PWP @ DXHEAT.COM
[19]