YU7SBO

Call:
Name:
SVETLANA BOSIĆ
YU7SBO
Type:
operator
Class:
1
Country:
Serbia
QTH:
ZRENJANIN
ITU zone:
28
CQ zone:
15
Club:
Ring Tone:
download
More info:
YU7SBO @ YU1SRS FORUM
YU7SBO @ QRZ.COM
YU7SBO @ ClubLog
YU7SBO @ APRS.FI
YU7SBO @ HAMQTH.COM
YU7SBO @ QRZCQ.COM
YU7SBO @ HAMCALL.NET
YU7SBO @ SOCIALHAMS.NET
YU7SBO @ DXHEAT.COM
[13]