YU7WA

Call:
Name:
SRÐAN JOVANOVIĆ
YU7WA
Type:
operator
Class:
1
Country:
Serbia
QTH:
NOVI SAD
ITU zone:
28
CQ zone:
15
Club:
Ring Tone:
download
More info:
YU7WA @ YU1SRS FORUM
YU7WA @ QRZ.COM
YU7WA @ ClubLog
YU7WA @ APRS.FI
YU7WA @ HAMQTH.COM
YU7WA @ QRZCQ.COM
YU7WA @ HAMCALL.NET
YU7WA @ SOCIALHAMS.NET
YU7WA @ DXHEAT.COM
[9]