YU9YAA

Call:
Name:
ALEKSANDRA VICAI
YU9YAA
Type:
operator
Class:
1
Country:
Serbia
QTH:
SUBOTICA
ITU zone:
28
CQ zone:
15
Club:
Ring Tone:
download
More info:
YU9YAA @ YU1SRS FORUM
YU9YAA @ QRZ.COM
YU9YAA @ ClubLog
YU9YAA @ APRS.FI
YU9YAA @ HAMQTH.COM
YU9YAA @ QRZCQ.COM
YU9YAA @ HAMCALL.NET
YU9YAA @ SOCIALHAMS.NET
YU9YAA @ DXHEAT.COM
[21]